Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής​

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος  01-08-2022 

 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας.  Η Jacobs Douwe Egberts (“η JDE”) αφοσιώνεται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω πολιτική.  

 

Η JDE (Jacobs Douwe Egberts Coffee Trade GR EPE, Kymis Ave. & Seneka 10 Str., 145 64, Kifisia, Athens, Greece) (“Εμείς”), με τις μάρκες (Jacobs, Douwe Egberts, LOR, Maxwell House, Bravo, La Meloise, Tassimo, Illy, Natreen) είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, το οποίο σημαίνει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. «Εμείς», «Εμάς», «Δικά μας» και «η JDE», είτε γράφονται με κεφαλαία γράμματα είτε όχι, σημαίνουν η JDE για δικό της λογαριασμό καθώς και των θυγατρικών και των συνδεδεμένων φορέων οι οποίοι λειτουργούν ως μάρκα της JDE και ο καθένας από τους αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους, πράκτορες, εκπροσώπους, διαδόχους και εντολοδόχους τους. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής αναφέρει πώς και γιατί συγκεντρώνουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συγκεντρώνουμε στην ιστοσελίδα μας, όταν επισκέπτεστε τα γραφεία της εταιρείας μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας (μεταξύ άλλων μέσω της εξυπηρέτησης πελατών, μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και με άλλα μέσα) ή αλληλεπιδράτε μαζί μας με άλλους τρόπους. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής περιλαμβάνει αναφορές στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ/GDPR) και συνεπώς μπορεί να περιέχει αναφορές οι οποίες δεν ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα ή δικαιοδοσία σας. Όπου ισχύουν αντίστοιχες διατάξεις βάσει του εθνικού σας δικαίου, μπορείτε να τις υποθέσετε για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής.  

Επιπλέον, ενδέχεται ορισμένες δικαιοδοσίες να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη συγκέντρωση, χρήση ή κοινοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων: αντίστοιχα, η παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής η οποία περιγράφει τις πρακτικές μας, μπορεί να περιορίζεται από εκείνους τους νόμους ή/και να διευκρινίζεται περισσότερο σε οποιαδήποτε κεφάλαια για συγκεκριμένες χώρες, τα οποία θα ισχύουν για σας στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής. 

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική κατά καιρούς. Παρακαλώ ανατρέξτε τακτικά στην παρούσα Πολιτική για να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες επεξεργασίας μας. 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

 1. Συλλογή και Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας
 2. Πώς Μοιραζόμαστε και Δηλώνουμε Προσωπικά Δεδομένα
 3. Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
 4. Περίοδοι Διατήρησης
 5. Cookies
 6. Ενσωματωμένα Βίντεο
 7. Captcha
 8. Επεξεργασία Δεδομένων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 9. Ασφάλεια Δεδομένων
 10. Τα Δικαιώματά σας ως Κατόχου Δεδομένων
 11. Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων μας

 

1. Συλλογή και Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας 

Στην παρακάτω ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για το πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, με ποια νομική βάση γίνεται αυτό και για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας.  

Μια νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας θα προκύψει όταν ισχύει ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω όρους:  

 • Συγκατάθεση: Μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων σας, την οποία μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή, Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ.
 • Σύμβαση: Έχετε συνάψει ή πρόκειται να συνάψετε μια συμφωνία μαζί μας και τα δεδομένα σας χρειάζονται για να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε, Άρθρο 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ.
 • Νομική υποχρέωση: Ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να εκπληρώνουμε ορισμένες νομικές υποχρεώσεις όπως την υποβολή αναφορών στο πλαίσιο της φορολογικής ή της εργασιακής νομοθεσίας, Άρθρο 6 (1) (γ) του ΓΚΠΔ.
 • Θεμιτό συμφέρον: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας επειδή έχουμε – ή ένας τρίτος έχει – θεμιτό συμφέρον να προβούμε σε αυτή την ενέργεια. Αυτό συμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις που θεωρούμε ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας δεν επηρεάζει σημαντικά την ιδιωτική σας ζωή, ότι θα μπορούσατε να θεωρήσετε αναμενόμενη αυτή την επεξεργασία ή υπάρχει σημαντικός λόγος να γίνεται αυτή, Άρθρο 6 (1) (Στ) του ΓΚΠΔ.

 

Για τους Επαγγελματίες Πελάτες της JDE, δείτε παρακάτω τον πίνακα «Επεξεργασία Δεδομένων Επαγγελματιών από την JDE» για περισσότερες πληροφορίες για το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.  

 

Πώς συλλέγουμε δεδομένα

Ποια δεδομένα συλλέγονται

Χρήση και νομική βάση

Διαγραφή δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας 

Συλλέγουμε το είδος φυλλομετρητή σας, το λειτουργικό σύστημα, το ιστορικό σφαλμάτων και άλλες παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όπως:   

- την ημερομηνία και ώρα ενός αιτήματος, 

- τον όγκο των μεταφερόμενων δεδομένων, 

- την κατάσταση πρόσβασης (το περιεχόμενο μεταφέρθηκε ή δε βρέθηκε), 

- τον σύνδεσμο παραπομπής που αναφέρει από ποια ιστοσελίδα ήρθατε στη δική μας, 

- τη διεύθυνση IP σε σύντομη μορφή (για την αποφυγή προσωπικής αναφοράς)  

 

Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα ιστορικού θα αξιολογούνται μόνο με ανώνυμο τρόπο. 

 

Ενδέχεται να συλλέξουμε επίσης πρόσθετες πληροφορίες (μεταξύ άλλων σε ποιους συνδέσμους πατάτε, ποιες σελίδες ή ποιο περιεχόμενο βλέπετε και για πόση ώρα, και άλλες παρόμοιες στατιστικές για τις ενέργειές σας) από τα cookies, trackers, web beacons, και άλλα μέσα ατομικής ταυτοποίησης.  

 

Το banner μας για τα cookies σας επιτρέπει να αποφασίσετε αν μπορούμε να συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα.  Παρακαλώ δείτε την ενότητά μας για τα cookies για περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies, trackers και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.  

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την ιστοσελίδα, την γλώσσα και τις επιλογές σχετικά με τα cookies.  Καθιστούν επίσης πιο εύκολη τη χρήση της ιστοσελίδας και μπορεί να μας βοηθήσουν να παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει των προτιμήσεών σας. 

 

Η νομική βάση είναι το θεμιτό μας συμφέρον να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας ή η συγκατάθεσή σας όταν απαιτείται.    

Η διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων από τα cookies σας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα το είδος του cookie που χρησιμοποιείται. Δείτε την ενότητά μας για τα cookies στο Κεφάλαιο 5 παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.    

Όταν εγγράφεστε / δημιουργείτε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα  

Αν εγγραφείτε για ένα λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της εγγραφής σας όπως ορίζεται στη διαδικασία εγγραφής.   

 

Αν συλλέξουμε πρόσθετα δεδομένα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αυτά θα αναφερθούν ως προαιρετικά και η επεξεργασία γίνεται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης όπως ζητείται, βάσει του Άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ. 

Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή μέσω της λειτουργίας «Ο Λογαριασμός μου» στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό κατάστημα ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω των στοιχείων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της JDE.    

 

Η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή. 

Τα δεδομένα του λογαριασμού σας αποθηκεύονται μέχρι να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μέσω της υπηρεσίας «Ο Λογαριασμός μου» ή της Εξυπηρέτησης Πελατών. λογαριασμοί στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαγράφονται αυτόματα αν περάσουν 5 χρόνια χωρίς καμμία επίσκεψή ή παραγγελία. 

Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα 

Συλλέγουμε τα στοιχεία της αγοράς σας, π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση χρέωσης και αποστολής και τρόπο πληρωμής.  

 

Όταν λάβουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πλαίσιο της πώλησης ή των διαπραγματεύσεων για την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ενδέχεται να τη χρησιμοποιήσουμε για την απευθείας προώθηση των δικών μας παρομοίων ειδών ή υπηρεσιών, εκτός αν έχετε εκφράσει αντίρρηση στην επεξεργασία. Μπορείτε να εκφράσετε την αντίρρησή σας σε αυτή την επεξεργασία εύκολα στο σημείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που παρέχεται σε κάθε διαφημιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της παραγγελίας σας σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς. 

 

Η νομική βάση είναι η σύμβαση μαζί μας και το γεγονός ότι τα δεδομένα σας χρειάζονται να σας παρέχουμε τα απαιτούμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες όπως ζητούνται βάσει του Άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ.  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το θεμιτό μας συμφέρον να μπορούμε να προωθούμε την πώληση των ειδών και των υπηρεσιών μας βάσει του Άρθρου 6 (1) (Στ) του ΓΚΠΔ.  

Διαγραφή δεδομένων: τα δεδομένα που συλλέγονται θα διατηρούνται για μέχρι 10 χρόνια μετά την τελευταία αγορά Ή σύμφωνα με τις τοπικές υποχρεώσεις αποθήκευσής τους. 

Όταν γίνετε συνδρομητής για το ενημερωτικό δελτίο μας ή άλλες διαφημιστικές επικοινωνίες 

Συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τις διαφημιστικές προτιμήσεις (όπου αντιστοιχεί).  

 

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να συμφωνήσετε στην περαιτέρω παρακολούθηση των ενημερωτικών δελτίων, η οποία μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε πότε ανοίγετε το ενημερωτικό δελτίο και να εξακριβώσουμε πότε πατήσατε σε ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο μέσα στο δελτίο.  

Μαζί με τα παραπάνω δεδομένα, συλλέγουμε επίσης την πλήρη διεύθυνση IP σας κατά τη στιγμή της εγγραφής ή της επιβεβαίωσης για το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και ένα αντίγραφο του μηνύματος επιβεβαίωσης που στάλθηκε από μας. 

Αυτά χρησιμοποιούνται για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων της JDE και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προσφορές, προϊόντα, εκδηλώσεις και έρευνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή μέσω του Κέντρου Προτιμήσεων ή του συνδέσμου απεγγραφής που υπάρχει σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα ως απόδειξη της εγγραφής σας για το ενημερωτικό δελτίο.  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το θεμιτό μας συμφέρον να μπορούμε να τεκμηριώσουμε τη νομιμότητα της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (Στ) του ΓΚΠΔ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία μας για Μάρκετινγκ και Διαφήμιση δείτε το Κεφάλαιο 3 παρακάτω. 

Τα δεδομένα και οι προτιμήσεις σας αποθηκεύονται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Τα στοιχεία σας θα διαγραφούν αυτόματα αν δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση από τον πελάτη για 24 μήνες.  *Η ανταπόκριση από τον πελάτη περιλαμβάνει την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, το πάτημα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την JDE και το άνοιγμά του.  

Όταν επισκέπτεστε τα γραφεία μας 

Συλλέγουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία της επιχείρησής σας και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας. 

Χρησιμοποιούμε αυτά για να έχουμε καταγραφή των επισκέψεων και να υποστηρίζουμε την ασφάλεια των συνεργατών και των χώρων μας.  

 

Η νομική βάση είναι το θεμιτό μας συμφέρον για την ασφάλεια των συνεργατών και των χώρων μας.   

Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται σύμφωνα με τις τοπικές υποχρεώσεις. Παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την τοπική θυγατρική της JDE ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας για περισσότερες πληροφορίες.  

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων)  

Συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία του λογαριασμού και άλλα απαραίτητα στοιχεία για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας.  

 

Αν επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ηχογραφήσεις της κλήσης σας, για το οποίο θα ενημερωθείτε, με τη δυνατότητα έκφρασης αντίρρησης.  

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα εξυπηρέτησης των πελατών. Όταν ηχογραφούνται οι κλήσεις, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκπαίδευσης και εξυπηρέτησης πελατών.   

 

Η νομική βάση είναι το θεμιτό μας συμφέρον να βελτιώνουμε την εξυπηρέτηση πελατών και να εκπαιδεύουμε το προσωπικό ή η συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται.    

 

Όταν επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με μια υπηρεσία ή ένα ερώτημα για ή πριν από μια σύμβαση, τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται επίσης στο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με Καταναλωτές. Η νομική βάση είναι η αναγκαιότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας για να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες, υπηρεσίες ή προϊόντα όπως ζητούνται, βάσει του Άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ.  

Τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία από την Εξυπηρέτηση Πελατών διαγράφονται 6 μήνες μετά την επίλυση του ζητήματος για το οποίο συγκεντρώθηκαν.  

 

Διαγράφουμε τα δεδομένα σας μόλις δεν απαιτούνται πια για περαιτέρω επικοινωνία ή τη συμβατική σχέση μαζί σας και δεν υπάρχουν άλλες νομικές υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων σε εκκρεμότητα. 

Όταν γράφεστε το Πρόγραμμα Τακτικών Πελατών μας 

Συλλέγουμε το όνομα χρήστη σας, τα στοιχεία εγγραφής και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία αποφασίσετε προαιρετικά να μοιραστείτε στις σελίδες του προγράμματος.  

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες του προγράμματος τακτικών πελατών.  

 

Η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή. 

Τα δεδομένα του προγράμματος τακτικών πελατών διατηρούνται μέχρι να διαγραφεί ο λογαριασμός σας.  Για να καταργήσετε το λογαριασμό σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Ο λογαριασμός τακτικού πελάτη σας στη DE θα διαγραφεί αν δεν έχετε πλέον πόντους στο λογαριασμό σας και επίσης δεν έχετε μπει στο λογαριασμό σας τα τελευταία 5 χρόνια.  Ο λογαριασμός σας στη Maison du Café θα διαγραφεί αν δεν έχετε μπει σ’ αυτό για 1 χρόνο.     

Όταν συμμετέχετε στις δημοσκοπήσεις, στα ερωτηματολόγια, στους διαγωνισμούς και στα λαχεία μας ή αξιολογήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες μας. 

Συλλέγουμε το όνομά σας, την επωνυμία της εταιρείας σας (όπου ισχύει), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τις γνώμες σας και άλλες πληροφορίες τις οποίες παρέχετε προαιρετικά.  

Όπου χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για την προώθηση των υπηρεσιών ή των προϊόντων μας, η νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλείτε. 

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα τη δραστηριότητα στην οποία συμμετέχετε. Παρακαλώ διαβάστε τις επίσημες ανακοινώσεις ή τις λεπτομέρειες των σχετικών διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών για περισσότερες πληροφορίες.  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ JDE 

Πώς συλλέγουμε δεδομένα

Ποια δεδομένα συλλέγονται

Χρήση και νομική βάση

Διαγραφή δεδομένων

Όταν εγγράφεστε / δημιουργείτε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα 

Συλλέγουμε τα στοιχεία εγγραφής του λογαριασμού σας όπως παρέχονται στη διαδικασία εγγραφής.   

 

Αν συλλέξουμε πρόσθετα δεδομένα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αυτά θα αναφερθούν ως προαιρετικά και η επεξεργασία γίνεται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης όπως ζητείται, βάσει του Άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ.  

Τα δεδομένα του λογαριασμού σας αποθηκεύονται μέχρι να καταργήσετε το λογαριασμό σας μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών.  

Τα δεδομένα λογαριασμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρούνται σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές διατήρησης δεδομένων.  

Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα 

Συλλέγουμε τα στοιχεία της αγοράς σας, π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση χρέωσης και αποστολής και τρόπο πληρωμής. 

 

Όταν λάβουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πλαίσιο της πώλησης ή των διαπραγματεύσεων για την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ενδέχεται να τη χρησιμοποιήσουμε για την απευθείας προώθηση των δικών μας παρομοίων ειδών ή υπηρεσιών, εκτός αν έχετε εκφράσει αντίρρηση στην επεξεργασία. Μπορείτε να εκφράσετε την αντίρρησή σας σε αυτή την επεξεργασία εύκολα στο σημείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που παρέχεται σε κάθε διαφημιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της παραγγελίας σας σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς. 

 

Η νομική βάση είναι η σύμβαση μαζί μας και το γεγονός ότι τα δεδομένα σας χρειάζονται να σας παρέχουμε τα απαιτούμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες όπως ζητούνται βάσει του Άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ.  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το θεμιτό μας συμφέρον να μπορούμε να προωθούμε την πώληση των ειδών και των υπηρεσιών μας βάσει του Άρθρου 6 (1) (Στ) του ΓΚΠΔ.  

Τα δεδομένα λογαριασμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρούνται σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές διατήρησης δεδομένων. 

Όταν συνάψετε μια σύμβαση μαζί μας (μέσω διαδικτύου ή εκτός διαδικτύου) 

Συλλέγουμε τα στοιχεία της αγοράς σας, π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση χρέωσης και αποστολής και τρόπο πληρωμής. 

 

Όταν λάβουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πλαίσιο της πώλησης ή των διαπραγματεύσεων για την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ενδέχεται να τη χρησιμοποιήσουμε για την απευθείας προώθηση των δικών μας παρομοίων ειδών ή υπηρεσιών, εκτός αν έχετε εκφράσει αντίρρηση στην επεξεργασία. Μπορείτε να εκφράσετε την αντίρρησή σας σε αυτή την επεξεργασία εύκολα στο σημείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που παρέχεται σε κάθε διαφημιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της παραγγελίας σας σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς. 

Η νομική βάση είναι η σύμβαση μαζί μας και το γεγονός ότι τα δεδομένα σας χρειάζονται να σας παρέχουμε τα απαιτούμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες όπως ζητούνται βάσει του Άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ.  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το θεμιτό μας συμφέρον να μπορούμε να προωθούμε την πώληση των ειδών και των υπηρεσιών μας βάσει του Άρθρου 6 (1) (Στ) του ΓΚΠΔ.  

Τα δεδομένα της σύμβασης θα διατηρούνται για τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες πελατών και τις τοπικές νομικές προδιαγραφές διατήρησης δεδομένων.  

Όταν γίνετε συνδρομητής για το ενημερωτικό δελτίο μας ή άλλες διαφημιστικές επικοινωνίες 

Συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τις διαφημιστικές προτιμήσεις (όπου αντιστοιχεί).  

 

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να συμφωνήσετε στην περαιτέρω παρακολούθηση των ενημερωτικών δελτίων, η οποία μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε πότε ανοίγετε το ενημερωτικό δελτίο και να εξακριβώσουμε πότε πατήσατε σε ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο μέσα στο δελτίο.  

Μαζί με τα παραπάνω δεδομένα, συλλέγουμε επίσης την πλήρη διεύθυνση IP σας κατά τη στιγμή της εγγραφής ή της επιβεβαίωσης για το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και ένα αντίγραφο του μηνύματος επιβεβαίωσης που στάλθηκε από μας. 

Αυτά χρησιμοποιούνται για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων της JDE και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προσφορές, προϊόντα, εκδηλώσεις και έρευνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή Ή το θεμιτό μας συμφέρον (όπου αντιστοιχεί).  

 

Μπορείτε να εκφράσετε την αντίρρησή σας σε αυτή την επεξεργασία μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών ή μέσω σου συνδέσμου απεγγραφής σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα ως απόδειξη της εγγραφής σας για το ενημερωτικό δελτίο.  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το θεμιτό μας συμφέρον να μπορούμε να τεκμηριώσουμε τη νομιμότητα της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (Στ) του ΓΚΠΔ. 

Τα δεδομένα και οι προτιμήσεις σας αποθηκεύονται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα διατήρησης δεδομένων της JDE.  

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών  

Συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία του λογαριασμού και άλλα απαραίτητα στοιχεία για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας.  

 

Αν επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ηχογραφήσεις της κλήσης σας, για το οποίο θα ενημερωθείτε, με τη δυνατότητα έκφρασης αντίρρησης.  

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με μια υπηρεσία ή ένα ερώτημα για μια σύμβαση ή πριν από αυτή, τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται επίσης στο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες μας. Η νομική βάση είναι η αναγκαιότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας για να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες, υπηρεσίες ή προϊόντα όπως ζητούνται, βάσει του Άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ.  

Διαγράφουμε τα δεδομένα σας μόλις δεν απαιτούνται πλέον για περαιτέρω επικοινωνία ή τη συμβατική σχέση μαζί σας και δεν υπάρχουν τοπικές νομικές υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων σε εκκρεμότητα. 

 

Για να εκφράσετε αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων σας σε περίπτωση επεξεργασίας βάσει θεμιτού συμφέροντος Ή για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, παρακαλώ επισκεφτείτε το Κέντρο Προτιμήσεων της JDE, πατήστε πάνω στο σύνδεσμο «απεγγραφή» σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία αναφέρεται στο τέλος του μηνύματος. 

 

2. Πώς Μοιραζόμαστε και Δηλώνουμε Προσωπικά Δεδομένα 

Δε θα πωλήσουμε, μοιραστούμε, μεταφέρουμε ή διαδώσουμε με άλλον τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν αυτό:  

 • Απαιτείται από τον νόμο σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (γ) του ΓΚΠΔ, 
 • Απαιτείται για τους σκοπούς της σύμβασής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ,  
 • Ο τρίτος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό μας, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, ως Συνυπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 26 ου ΓΚΠΔ ή εσείς μας έχετε δώσει τη ρητή σχετική συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ ή το Άρθρο 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ, όπου εφαρμόζονται. 

2.1. Μεταβιβάσεις Δεδομένων 

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας για νομικούς λόγους ή σε περίπτωση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς. Σε περίπτωση που ένας φορέας της JDE ή τα περιουσιακά στοιχεία του αγοραστούν από ή συγχωνευτούν με άλλη εταιρεία, μεταξύ άλλων μέσω πτώχευσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιονδήποτε από τους νόμιμους διαδόχους μας.  

Θα δηλώσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (i) όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ii) στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών, (iii) σε ανταπόκριση με ένα αίτημα από ένα αρμόδιο σώμα ασφάλειας, (iv) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας, ή του κοινού, ή (v) για την εκτέλεση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας ή των όρων της ιστοσελίδας μας. 

2.1.1. Όλες οι μεταβιβάσεις προσωπικών δεδομένων θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής και με τήρηση των εσωτερικών πολιτικών της JDE.  

Μεταβιβάσεις σε παρόχους υπηρεσιών: 

Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να προσφέρουν ή να διευκολύνουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τους εν λόγω παρόχους στο βαθμό που είναι απαραίτητο για εκείνους να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για λογαριασμό μας.   

- Διεκπεραίωση πληρωμών: χρησιμοποιούμε υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών για να σας χρεώσουμε για αγαθά και υπηρεσίες και για την διεκπεραίωση πληρωμών με πιστωτική κάρτα, 

- Εκπλήρωση παραγγελιών: χρησιμοποιούμε διάφορες εταιρείες αποστολών και παράδοσης για να εκπληρώνουμε παραγγελίες, ανάλογα το προϊόν και την τοποθεσία, 

- Εξυπηρέτηση Πελατών: χρησιμοποιούμε πολλούς παρόχους υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών για να διευκολύνουμε την εξυπηρέτηση των πελατών, 

- Παρόχους Διαδικτυακών Υπηρεσιών: για το σύστημα CRM μας και έναν εξωτερικό πάροχο για τη φιλοξενία των ιστοσελίδων μας, 

- Marketing και Διαφήμιση: συνεργαζόμαστε με διαφημιστικές εταιρείες όπως τη Havas Media για να υλοποιούμε τις καμπάνιες μας στα κοινωνικά δίκτυα και άλλες διαφημιστικές καμπάνιες.    

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες για τη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων και επίσης χρησιμοποιούμε μέσα διευκόλυνσης ταυτοποίησης για να μας βοηθήσουν να αναγνωρίζουμε τους πελάτες μας στις διάφορες ιστοσελίδες μας, στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας και στα καταστήματά τους. Συνεργαζόμαστε επίσης με δίκτυα διαφήμισης και άλλους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών (“Παρόχους Υπηρεσιών Διαφήμισης”) οι οποίοι παρέχουν διαφημίσεις εκ μέρους μας και άλλων μη συνδεδεμένων εταιρειών στο διαδίκτυο. Κάποιες από εκείνες τις διαφημίσεις μπορεί να είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας βάσει πληροφοριών οι οποίες συλλέγονται σε ιστοσελίδες της JDE ή σε μη συνδεδεμένες ιστοσελίδες με την πάροδο του χρόνου.  

Οι πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής για όλους τους παραπάνω μπορούν να βρεθούν στις ιστοσελίδες των εταιρειών. JDE δε φέρει ευθύνη για τις πολιτικές τρίτων παρόχων υπηρεσιών. 

 

2.2. Μεταφορές εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. 

Παρακαλώ να σημειώσετε ότι σχετικά με τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), υπάρχει ο κίνδυνος οι τοπικές αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα για σκοπούς ασφάλειας και επιτήρησης χωρίς να σας ενημερώσουν ή να σας επιτρέψουν να αναλάβετε νομικές ενέργειες. 

Για να χορηγηθεί επαρκής προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σ’ αυτό το πλαίσιο, όλες οι παραπάνω μεταφορές δεδομένων καλύπτονται βάσει ενός κατάλληλου μηχανισμού νόμιμης μεταφοράς όπως μιας απόφασης καταλληλότητας σύμφωνα με το Άρθρο 45 του ΓΚΠΔ ή τυποποιημένων όρων προστασίας δεδομένων οι οποίοι υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 46 (2) (γ) του ΓΚΠΔ. 

Όταν παρέχετε συγκατάθεση για τη μεταβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 49 του ΓΚΠΔ, στους προμηθευτές ή συνεργάτες μας (όπως τις εταιρείες Google, Facebook, YouTube) στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος μη εγκεκριμένης επεξεργασίας ή πρόσβασης των τοπικών αρχών στα δεδομένα σας και ότι ίσως δεν μπορείτε να προστατεύετε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας στις ΗΠΑ.  Μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σ’ αυτή τη μεταβίβαση και επεξεργασία των δεδομένων αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας για τα cookies μέσω του banner των cookies ή μέσω του Κέντρου Προτιμήσεων της JDE 

 

3. Διαφήμιση και Μάρκετινγκ    

Αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για διαφήμιση, προσαρμογή του μάρκετινγκ και τη στόχευσή τους.  Ενδέχεται να προσφέρουμε διαφημίσεις για να στοχεύουμε σε συνεργαζόμενες ιστοσελίδες και τα καταστήματά τους, καθώς και να χρησιμοποιούμε ψηφιακές υπηρεσίες για να διαχειριζόμαστε τις καμπάνιες μας στα κοινωνικά δίκτυα και σε άλλες διαφημιστικές καμπάνιες. 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με κάποιους χαρακτήρες κρυμμένους και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης όπως το όνομα, την τοποθεσία, τον αριθμό τηλεφώνου και τη συμπεριφορά στην εξερεύνηση ιστοσελίδων με τους συνεργάτες μας για σκοπούς προώθησης, εκδότες, και άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν με τη στόχευση των διαφημίσεών μας στις ιστοσελίδες, στις εφαρμογές ή στα κοινωνικά δίκτυά τους.  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε επίσης αυτή την υπηρεσία για να φτάσουμε σε νέα τμήματα του κοινού στα οποία στοχεύουμε τα οποία είναι παρόμοια με τους υπαρκτούς πελάτες μας, βάσει των χαρακτηριστικών τους και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης.  

Εξατομικευμένα Τμήματα Κοινού: Εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να συγκρίνουμε δημογραφικές πληροφορίες, όπως ενδιαφέροντα και κοινωνικές διασυνδέσεις για τον προσδιορισμό ομάδων βάσει μιας προχωρημένης αυτοματοποιημένης τεχνικής προσδιορισμού ομοιοτήτων στα προφίλ τους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο και ο προσδιορισμός ομοιοτήτων μπορεί να πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.   

Αυτό γίνεται με το ανέβασμα ενός κρυπτογραφημένου καταλόγου πελατών σε ιστοσελίδα τρίτου ή με την ενσωμάτωση μιας τεχνολογίας ανίχνευσης ενός τρίτου στην ιστοσελίδα μας. Ο τρίτος τότε ταιριάζει άτομα που εμφανίζονται και στα δικά μας δεδομένα και στα δικά τους. Εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας αυτής της διαδικασίας ταυτοποίησης, ο τρίτος δεν μπορεί να διαβάσει τον κρυπτογραφημένο κατάλογο πελατών μας αν δεν το διαθέτουν ήδη. 

Χρησιμοποιούμε τις λειτουργίες εξατομικευμένου προσδιορισμού κοινού των Facebook, Google, LinkedIn και άλλων κοινωνικών δικτύων για να ταυτοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα με τα δεδομένα των χρηστών της πλατφόρμας, τα οποία το κοινωνικό δίκτυο ήδη ελέγχει για να προσφέρει στοχευμένες διαφημίσεις στα συναφή κοινά.  

Η JDE δεν έχει επιρροή στις διαδικασίες προχωρημένης ταυτοποίησης ή για το ποια δεδομένα αξιολογούνται από τον τρίτο με σκοπό δημιουργίας αυτών των ομάδων αναφοράς. 

Μπορείτε να επιλέξετε να απέχετε από τη χρήση αυτών των εξατομικευμένων κοινών, των pixels και παρόμοιων τεχνολογιών μέσω του banner των cookies στην ιστοσελίδα μας, με τη χρήση μέσων αποκλεισμού διαφημίσεων στο φυλλομετρητή σας ή με τη διαχείριση των ρυθμίσεων προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων.  

Αν αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοια επικοινωνία βάσει εξατομικευμένων τμημάτων του κοινού, μπορείτε να απεγγραφείτε ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε τέτοια επικοινωνία ή προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής στην αντίστοιχη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. 

   

Εξατομίκευση (εκτός σύνδεσης και σε σύνδεση). ε τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται), ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα (περιλαμβάνοντας τις συναλλαγές σας στη JDE και τα ενδιαφέροντά σας στο διαδίκτυο) για την ανάλυση των προτιμήσεων και των συνηθειών σας, να προβλέπουμε τις ανάγκες σας βάσει της ανάλυσης του προφίλ σας εκ μέρους μας, να βελτιώνουμε και να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας και να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενα. 

Μπορείτε να επιλέξετε να απέχετε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτό το σκοπό αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies μέσω του banner των cookies μας ή ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια διαφημιστική επικοινωνία. 

3.1. Διαφημίσεις Συνδεδεμένων Εταιρειών και Συνεργατών 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για να σας στέλνουμε πληροφορίες (π.χ. προωθητικές επικοινωνίες και διαφημίσεις) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και εκείνα των συνεργατών μας. Κάποιες από αυτές τις επικοινωνίες ή διαφημίσεις λειτουργούν σε ιστοσελίδες τρίτων ή/και σε κοινωνικά δίκτυα. Όπου απαιτείται, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν σας αποστείλουμε ή σας εμφανίσουμε τέτοιες πληροφορίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαφημίσεις.  

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να εκφράσετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για αυτούς τους σκοπούς αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies μέσω του banner των cookies μας ή ακολουθώντας τις οδηγίες οι οποίες παρέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια διαφημιστική επικοινωνία.  

Η επεξεργασία για διαφήμιση και προώθηση, όπως αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να γίνονται από συνδεδεμένες εταιρείες, συνεργάτες για διαφήμιση ή άλλους τρίτους.  Κάποιες από αυτές τις εταιρείες και από τους τρίτους ενδέχεται να βρίσκονται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).  Για να παρέχεται επαρκής προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι παραπάνω μεταφορές δεδομένων καλύπτονται από τους κατάλληλους μηχανισμούς νόμιμης μεταφοράς όπως τους Τυποποιημένους Όρους Προστασίας Δεδομένων τους οποίους υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 46 (2) (γ) του ΓΚΠΔ, μια Απόφαση Καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τη συγκατάθεσή σας βάσει του Άρθρου 49 του ΓΚΠΔ.  

Όπου γίνεται επεξεργασία των δεδομένων εκτός της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ βάσει της συγκατάθεσής σας (βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ), παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος μη εγκεκριμένης επεξεργασίας των δεδομένων σας ή πρόσβασης σε αυτά από τις τοπικές αρχές και ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να εφαρμόζετε ουσιαστικά τα δικαιώματά σας.  Μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σε αυτή τη μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies μέσω του banner μας σχετικά με τη συγκατάθεσή σας, στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω του , ή μέσω του Κέντρου Προτιμήσεων της JDE. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies διαφήμισης και στόχευσης και την επεξεργασία μέσω ανίχνευσης βρίσκονται παρακάτω στην ενότητα για τα cookies ή στην Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής του αντίστοιχου παρόχου.  

 

4. Περίοδοι Διατήρησης 

Αν δεν οριστεί διαφορετικά στο παρόν κείμενο πολιτικής, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν δε χρειάζονται πλέον για τους αντίστοιχους σκοπούς της επεξεργασίας και δεν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις διατήρησης που να εμποδίζουν τη διαγραφή. 

 

5. Cookies 

Πώς να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας για τα cookies Ή να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας 

Μπορείτε να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας ή να εκφράσετε αντίρρηση (“επιλογή αποχής”) στην τοποθέτηση οποιωνδήποτε cookies προσαρμόζοντας ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις σας για τα cookies μέσω του banner μας για τη συγκατάθεση, στο οποίο υπάρχει πρόσβαση μέσω της .  

5.1. Cookies και Τεχνολογίες Ανίχνευσης 

Η JDE και οι τρίτοι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες όπως τα pixels, tags, web beacons και παρόμοιες τεχνολογίες (“τα cookies”) και άλλα μέσα ταυτοποίησης για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να θυμόμαστε τις προτιμήσεις μας, να κατανοούμε τις αλληλεπιδράσεις με τους χρήστες, καθώς και να εξατομικεύουμε την ιστοσελίδα μας και τις διαφημιστικές μας επικοινωνίες.  

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι η χρήση του περιεχομένου και των λειτουργιών τρίτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Σε κάποιες χώρες, όπως στις ΗΠΑ, υπάρχει κίνδυνος οι αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα σας για σκοπούς ασφάλειας και παρακολούθησης χωρίς να σας ενημερώσουν ή να σας επιτρέψουν να αναλάβετε νομικές ενέργειες. 

Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ή συνεργαζόμαστε με τρίτους σε χώρες εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, χωρίς επαρκή επίπεδο προστασίας και εσείς παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία, η μεταφορά σ’ αυτή τη χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ βασίζεται στο Άρθρο 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies από μας και εκείνη των τρίτων συνεργατών ή/και προμηθευτών με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι διαθέσιμες παρακάτω στην ενότητα «Πληροφορίες για τα Cookies». 

5.2. Πληροφορίες για τα Cookies 

Οι ενημερωμένες πληροφορίες για τα cookies και τους αντίστοιχους προμηθευτές είναι διαθέσιμες στο banner για τα cookies.   

5.2.1. Εντελώς Απαραίτητα Cookies 

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργεί η ιστοσελίδα και δεν μπορούν να απενεργοποιούνται στα συστήματά μας. Συνήθως τοποθετούνται μόνο σε ανταπόκριση σε ενέργειες δικές σας που αποτελούν ένα αίτημα εξυπηρέτησης, όπως τη ρύθμιση των προτιμήσεών σας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τη σύνδεση ή τη συμπλήρωση εντύπων. Μπορείτε να ρυθμίζετε το φυλλομετρητή σας να μπλοκάρει αυτά τα cookies ή να σας ειδοποιήσει για αυτά, αλλά ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας δε θα λειτουργούν πλέον.  

Αυτά τα cookies συνήθως δεν αποθηκεύουν καθόλου προσωπικά δεδομένα. Στην εξαιρετική περίπτωση που αυτά τα cookies επιτρέπουν μια προσωπική αναφορά, η επεξεργασία βασίζεται σε θεμιτό συμφέρον.  

Cookie/ Πάροχος

Σκοπός

Περίοδος Αποθήκευσης

Επίπεδο Προστασίας Δεδομένων

One Trust  

Πλατφόρμα Διαχείρισης της Συγκατάθεσης 

Τα δεδομένα διατηρούνται για 1 έτος ή νωρίτερα αν τα cookies διαγράφονται από τη συσκευή ή ανακαλείται η συγκατάθεση. 

Επεξεργασία εντός ΕΕ/ΕΟΧ  

Google USA 

Παροχή του Google Tag Manager που διευκολύνει τη διαχείριση ετικετών για παρακολούθηση, στατιστικά της ιστοσελίδας, προωθητικές ενέργειες κλπ.  

Το Google Tag Manager δε συλλέγει, διατηρεί ή κοινοποιεί καθόλου πληροφορίες για τους επισκέπτες.  

Κανένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) του ΓΚΠΔ. 

 

5.3. Λειτουργικά Cookies 

Τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να θυμάται τις επιλογές που κάνατε, να βελτιώσει την εμπειρία σας και να βελτιώσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης αποθηκεύοντας ορισμένες πληροφορίες στις οποίες γίνεται συχνά πρόσβαση. Για παράδειγμα, βοηθούν να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας στην απεικόνιση (π.χ. γ λώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς), το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας, να αποθηκεύουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας, να κάνουμε την ιστοσελίδα να ταιριάζει τέλεια στη συσκευή σας, ή να θυμόμαστε έναν όρο ή ένα φίλτρο αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε.  Μπορείτε να επιλέξετε να μην επιτρέψετε κάποια από αυτά τα cookies, ωστόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε. 

Η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας βάσει του Άρθρου 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ ή το θεμιτό μας συμφέρον όπου ταιριάζει. 

Cookie/ Πάροχος

Σκοπός

Περίοδος Αποθήκευσης

Επίπεδο Προστασίας Δεδομένων

Amazon 

AWSALBCORS 

Αυτό το cookie είναι υπό τη διαχείριση της AWS και χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση φορτίων. 

7 ημέρες 

Τα cookies της AWSALB είναι κρυπτογραφημένα και δεν περιέχουν κανένα στοιχείο προσωπικής ταυτοποίησης. 

Amazon 

AWSALB 

Εφαρμογή εξισορρόπησης φορτίων AWS ELB 

7 ημέρες 

Τα cookies της AWSALB είναι κρυπτογραφημένα και δεν περιέχουν κανένα στοιχείο προσωπικής ταυτοποίησης. 

 

5.4. Cookies Ανάλυσης  

Αυτά τα cookies συλλέγουν αθροιστικές πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Τα χρησιμοποιούμε για στατιστικά της ιστοσελίδας, για αναγνώριση και καταμέτρηση τακτικών επισκεπτών, να βοηθούμε την προσφορά μας στο διαδίκτυο, καθώς και να δοκιμάζουμε διάφορες ιδέες σχεδιασμού για συγκεκριμένες σελίδες. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι διαφημίσεις μας και να κάνουμε τις προωθητικές μας ενέργειες περισσότερο συναφείς, καθώς και να βελτιώνουμε την εμπειρία σας.  

Αυτό λειτουργεί επιτρέποντάς μας να αποθηκεύουμε προσωρινά cookies ή/και cookies συνεδρίας στην τελική σας συσκευή, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση για να αναγνωρίζουμε το φυλλομετρητή ή τη συσκευή σας (π.χ., το αποτύπωμα του φυλλομετρητή ή την αναλλοίωτη διεύθυνση IP σας).  

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο. 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας μέσω του banner συγκατάθεσής μας, στην οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω της  

Όπου επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, αυτή η επεξεργασία δεδομένων γίνεται βάσει των θεμιτών μας συμφερόντων βάσει του Άρθρου 6 (1) (Στ) του ΓΚΠΔ ή άλλων σχετικών τοπικών κανονισμών.  Μπορείτε να επιλέξετε να απέχετε από αυτή την επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή μέσω του banner των cookies μας. 

Μερικά από αυτά τα cookies ανάλυσης ενδέχεται να τοποθετηθούν από τρίτες εταιρείες ευρισκόμενες στις ΗΠΑ, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Οπότε συναινείτε στη μεταβίβαση των δεδομένων σας (σύμφωνα με το Άρθρο 49 του ΓΚΠΔ) στους προμηθευτές ή συνεργάτες μας (όπως την Google) στις ΗΠΑ, παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος μη εγκεκριμένης επεξεργασίας των δεδομένων σας ή πρόσβασης σε αυτά από τις τοπικές αρχές και ότι ίσως να μην μπορείτε να υποστηρίζετε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας στις ΗΠΑ.  Μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σε αυτή τη μεταβίβαση και επεξεργασία δεδομένων αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας για τα cookies μέσω του σχετικού banner μας ή μέσω του Κέντρου Προτιμήσεων JDE (μόνο για λιανική πώληση).  

Τρίτος Πάροχος

Εργαλεία

Μέγιστη Περίοδος Αποθήκευσης

Επίπεδο Προστασίας Δεδομένων

Google Ireland Limited/ Google LLC (ΗΠΑ) 

Google Analytics 

26 μήνες 

Κανένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 μήνες  

Κανένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

 

5.5. Διαφημιστικά Cookies και Τεχνολογίες Ανίχνευσης 

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να σας εμφανίζουμε συναφείς διαφημίσεις βάσει ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας. Αυτά μπορούν να τοποθετούνται μέσω της ιστοσελίδας μας από τους συνεργάτες μας για τη διαφήμιση.  Τα διαφημιστικά cookies δεν αποθηκεύουν άμεσα προσωπικά στοιχεία αλλά βασίζονται στη μοναδική ταυτοποίηση του φυλλομετρητή σας και της συσκευής με την οποία συνδέεστε στο διαδίκτυο. Αν δεν επιτρέπετε αυτά τα cookies, θα βλέπετε λιγότερο στοχευμένες διαφημίσεις. 

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ.  

Χρησιμοποιούμε επίσης τεχνολογίες ανίχνευσης σε πολλαπλές συσκευές για να μας βοηθούν να πραγματοποιήσουμε αναλύσεις του μάρκετινγκ μας, να δημιουργούμε εξατομικευμένα τμήματα κοινού και να σας εμφανίσουμε στοχευμένες διαφημίσεις σε άλλες ιστοσελίδες βάσει των επισκέψεών σας στις ιστοσελίδες μας.   

Δε φέρουμε ευθύνη για την παράλειψη οποιουδήποτε τρίτου να συμμορφωθεί με ανακλήσεις συγκατάθεσης. 

Τι σημαίνει η ανίχνευση σε πολλαπλές συσκευές; 

Αν συνδεθείτε στον τρίτο πάροχο με τα στοιχεία χρήστη σας, τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης από διαφορετικούς φυλλομετρητές και διαφορετικές τελικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν ο τρίτος πάροχος έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης για κάθε φορητό υπολογιστή, σταθερό υπολογιστή, κινητό smartphone ή tablet που χρησιμοποιείτε, αυτοί οι μοναδικοί κωδικοί ταυτοποίησης μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μόλις μπείτε σε μια υπηρεσία παρεχόμενη από τρίτο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσής σας. Αυτό επιτρέπει στον τρίτο να στοχεύει τις διαφημιστικές μας καμπάνιες σε πολλαπλές συσκευές. 

 

Διαφήμιση βάσει Συμπεριφοράς  

Χρησιμοποιούμε επίσης την τεχνολογία για την κατανόηση και χαρτογράφηση του ενδιαφέροντος σας για τα προϊόντα μας ή την παρακολούθησή του. Ενδέχεται να τη χρησιμοποιούμε για να καταλαβαίνουμε τι σας αρέσει περισσότερο, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις προσφορές μας όσο πιο κατάλληλες γίνεται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συμπεριφορά σας στην περιήγηση για να δημιουργούμε διαφημίσεις που συστήνουν προϊόντα που θεωρούμε ότι σχετίζονται καλύτερα με είδη που ίσως να έχετε δει στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι διαφημίσεις στη συνέχεια παρέχονται / εμφανίζονται σε άλλες ιστοσελίδες που ενδέχεται να επισκέπτεστε, συνήθως ιστοσελίδες για ειδήσεις και βίντεο και blog. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται διαφήμιση βάσει συμπεριφοράς και αν και οι διαφημίσεις φαίνονται να είναι ατομικά προσαρμοσμένες σε σας, τα δεδομένα βασίζονται σε ανώνυμες αναλύσεις και συμπεράσματα που αποθηκεύονται προσωρινά. 

Ορισμένα από αυτά τα cookies και τις τεχνολογίες μπορεί να τοποθετηθούν από τρίτες εταιρείες ευρισκόμενες στις ΗΠΑ, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Όταν συναινείτε στη μεταβίβαση των δεδομένων σας (σύμφωνα με το Άρθρο 49 του ΓΚΠΔ) στους προμηθευτές ή συνεργάτες μας (όπως τις εταιρείες Google, Facebook και YouTube) στις ΗΠΑ, παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος μη εγκεκριμένης επεξεργασίας ή προσπέλασης των δεδομένων σας από τις τοπικές αρχές και ότι ίσως να μην μπορείτε να προστατεύετε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας στις ΗΠΑ.  Μπορείτε να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας σε αυτή τη μεταβίβαση και επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας για τα cookies μέσω του σχετικού banner ή μέσω του Κέντρου Προτιμήσεων της JDE. 

 

Τρίτος Πάροχος

Εργαλεία

Σκοπός

Μέγιστη Περίοδος Αποθήκευσης

Επίπεδο Προστασίας Δεδομένων

Facebook (ΗΠΑ ή/και Ιρλανδίας) 

Facebook Custom Audience 

Μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις ενέργειες των ατόμων στις ιστοσελίδες μας για να δημιουργούμε τμήματα κοινού στο Facebook για τη δημιουργία ομάδων-στόχων και την εύρεση νέων υποψηφίων πελατών ή παρομοίων. 

Το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο οι κάτοχοι δεδομένων θα μένουν σε ένα Εξατομικευμένο Κοινό από την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας μας είναι 180 ημέρες. Μετά από 180 ημέρες, οι κάτοχοι που ήταν μέσα στο Εξατομικευμένο Κοινό της ιστοσελίδας θα αφαιρεθούν από αυτό εκτός αν επισκεφτούν πάλι την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή. 

Κανένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

Google LLC (ΗΠΑ) 

DoubleClick Floodlight/ DoubleClick/ GA Audiences 

Το DoubleClick Floodlight μας επιτρέπει να παρακολουθούμε και να συντάξουμε αναφορές για τις ενέργειες χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας αφότου είδαν ή πάτησαν σε διαφημίσεις και να αναφέρουμε την αποτελεσματικότητα μιας καμπάνιας. 

 

Το DoubleClick μας επιτρέπει να βελτιστοποιούμε τις διαφημίσεις βάσει της συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα, των χαρακτηριστικών των χρηστών και του ενδιαφέροντος για ψηφιακές διαφημίσεις. Βοηθά τη διαχείριση των ψηφιακών καμπανιών σε πολλαπλές ιστοσελίδες και κινητές συσκευές. 

 

Το GA Audiences μας επιτρέπει να δημιουργούμε τμήματα του κοινού στο Google Analytics για σκοπούς νέων προωθήσεων και για να φτάσουμε σε ανθρώπους που σχετίζονταν νωρίτερα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. 

Οι διευθύνσεις IP μετατρέπονται σε ανώνυμες μετά από 9 μήνες και τα δεδομένα στα cookies μετατρέπονται σε ανώνυμα μετά από 18 μήνες. 

Κανένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

YouTube / Google (ΗΠΑ) 

Παροχή Περιεχομένου  

Η YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και το μοίρασμα βίντεο. Η YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστοσελίδες, τα οποία συνδυάζονται μετά με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google για να εμφανίζουν στοχευμένες διαφημίσεις σε επισκέπτες ιστοσελίδων σε ένα ευρύ φάσμα των ιστοσελίδων τους και άλλων ιστοσελίδων. 

Οι διευθύνσεις IP μετατρέπονται σε ανώνυμες μετά από 9 μήνες και τα δεδομένα στα cookies μετατρέπονται σε ανώνυμα μετά από 18 μήνες. 

Κανένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

YouTube / Google (ΗΠΑ) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται ως μοναδικό μέσο ταυτοποίησης για να ανιχνεύσει την παρακολούθηση των βίντεο. 

180 ημέρες 

Κανένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

YouTube / Google (ΗΠΑ) 

YSC 

Η YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και το μοίρασμα βίντεο. Η YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστοσελίδες, τα οποία συνδυάζονται μετά με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google για να εμφανίζουν στοχευμένες διαφημίσεις σε επισκέπτες ιστοσελίδων σε ένα ευρύ φάσμα των ιστοσελίδων τους και άλλων ιστοσελίδων. 

Μία συνεδρία 

Κανένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

Teads Altice International Sarl 

Διαφήμιση  

Η Teads είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για το φιλτράρισμα της παροχής διαφημίσεων βάσει του προφίλ του χρήστη, όπως των ενδιαφερόντων του, της τοποθεσίας του, της συσκευής που χρησιμοποιεί ή του περιεχομένου της σελίδας, και να αποφεύγει την εμφάνιση της ίδιας διαφήμισης στον ίδιο επισκέπτη της ιστοσελίδας πολλές φορές.  

12 μήνες 

Επαρκές – προμηθευτής εντός Ε.Ε.  

Yotpo Ltd. ΗΠΑ  

Yotpo  

Βαθμολογήσεις και Αξιολογήσεις 

Απεριόριστη 

Κανένα επαρκές  

επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

 

6. Ενσωματωμένα Βίντεο 

Στις ιστοσελίδες μας, ενσωματώνουμε βίντεο τα οποία δε φιλοξενούνται στους διακομιστές μας. Για να εξασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση σε ιστοσελίδες μας που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο δεν οδηγεί αυτόματα στο κατέβασμα περιεχομένου τρίτων, εμφανίζουμε μόνο τις τοπικά φιλοξενούμενες εικόνες από τις διαφημιστικές προβολές των βίντεο ως πρώτο βήμα. Συνεπώς, ο τρίτος πάροχος δε λαμβάνει καμμία πληροφορία. 

Γίνεται κατέβασμα περιεχομένου από τον τρίτο πάροχο μόνο αφότου πατήσετε πάνω στην εικόνα τα διαφημιστικής προβολής. Αυτό παρέχει στον τρίτο την πληροφορία ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και τα δεδομένα χρήσης που απαιτούνται από τεχνική άποψη για αυτό το σκοπό. Επιπλέον, ο τρίτος πάροχος μπορεί τότε να χρησιμοποιεί τεχνολογίες ανίχνευσης. Δεν έχουμε καμμία επιρροή στην περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων εκ μέρους του τρίτου παρόχου. Πατώντας πάνω στην εικόνα διαφημιστικής προβολής, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας να κατεβάζουμε περιεχόμενο από τον τρίτο πάροχο. 

Η ενσωμάτωση βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας πατώντας στην εικόνα της διαφημιστικής προβολής. Παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι η ενσωμάτωση πολλών βίντεο οδηγεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ. Σε κάποιες χώρες, όπως στις ΗΠΑ, υπάρχει κίνδυνος οι αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα σας για σκοπούς ασφάλειας και παρακολούθησης χωρίς να σας ενημερώσουν ή να σας επιτρέψουν να αναλάβετε νομικές ενέργειες. Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους σε τρίτες χώρες χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η μεταφορά σε αυτή την τρίτη χώρα βασίζεται στο Άρθρο 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

 

Τρίτος Πάροχος

Επίπεδο Προστασίας Δεδομένων

Ανάκληση Συγκατάθεσης

YouTube / Google (ΗΠΑ) 

Κανένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

Αν πατήσετε σε μια εικόνα προβολής, το περιεχόμενο του τρίτου παρόχου λαμβάνεται αμέσως. 

Για ανάκληση της συγκατάθεσής σας, παρακαλώ αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας μέσω του banner μας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 παραπάνω.  

Vimeo (ΗΠΑ) 

Κανένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται βάσει του Άρθρου 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

Αν πατήσετε σε μια εικόνα προβολής, το περιεχόμενο του τρίτου παρόχου λαμβάνεται αμέσως. 

Για ανάκληση της συγκατάθεσής σας, παρακαλώ αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 παραπάνω. 

 

7. Captcha 

Για να προστατεύουμε τα έντυπα στην ιστοσελίδα μας από αυτοματοποιημένα αιτήματα, χρησιμοποιούμε το σύστημα Google reCAPTCHA της Google LLC. Με τη λειτουργία των captcha, μπορεί να σας ζητηθεί να προβείτε σε μια συγκεκριμένη ενέργεια ή να πατήσετε σε ορισμένα τετράγωνα. Η εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη σε αυτό το πλαίσιο και αν είναι απαραίτητο, οι κινήσεις του ποντικιού χρησιμοποιούνται για να εξακριβωθεί αν οι ενέργειες γίνονται από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. 

Επειδή η λειτουργία Captcha παρέχεται από τρίτο, η εμφάνιση του captcha θα οδηγήσει στη λήψη περιεχομένου τρίτων. Αυτό παρέχει στον τρίτο την πληροφορία ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και τα δεδομένα χρήσης που απαιτούνται από τεχνική άποψη για αυτό το σκοπό. Δεν έχουμε καμμία επιρροή στην περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων εκ μέρους του τρίτου παρόχου. 

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ. Δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας χρησιμοποιώντας τα έντυπα στην ιστοσελίδα μας που προστατεύονται από το reCAPTCHA. Σ’ αυτές τις σελίδες εμφανίζεται μια αντίστοιχη ένδειξη. 

Παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι η χρήση της λειτουργίας Captcha μπορεί να οδηγεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ. Σε κάποιες χώρες, υπάρχει κίνδυνος οι αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα για σκοπούς ασφάλειας και παρακολούθησης χωρίς να σας ενημερώσουν ή να σας επιτρέψουν να αναλάβετε νομικές ενέργειες. Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους σε τρίτες χώρες χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η μεταφορά σε αυτή την τρίτη χώρα βασίζεται στο Άρθρο 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

 

8. Επεξεργασία Δεδομένων από Κοινωνικά Δίκτυα 

8.1. Πρόσθετα 

Στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να επιτρέπουμε τη χρήση πρόσθετων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως των Facebook, Twitter, Instagram και YouTube. Ωστόσο, για λόγους προστασίας δεδομένων, ενσωματώνουμε αυτά τα πρόσθετα των κοινωνικών δικτύων μόνο σε απενεργοποιημένη μορφή. Συνεπώς, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, δεν διαβιβάζονται δεδομένα στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης αν δεν ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης πατώντας πάνω στην εικόνα προβολής ή στην εικόνα που συνδέεται με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.  

Αν πατήσετε πάνω σε ένα πρόσθετο, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν έχετε εγγεγραμμένο λογαριασμό με την αντίστοιχη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Αν είστε συνδεδεμένος, τα δεδομένα μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στο προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργούν προφίλ χρήσης βάσει των δεδομένων σας και να τις χρησιμοποιήσουν για εξατομικευμένες διαφημίσεις. 

Η JDE δε φέρει ευθύνη για τις πολιτικές ή πρακτικές τρίτων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Όταν ενεργοποιείτε ή συνδέεστε με άλλη ιστοσελίδα ή πλατφόρμα, πρέπει να διαβάσετε την πολιτική εκείνης της ιστοσελίδας ή πλατφόρμας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.  

Η νομική βάση για αυτή την ενσωμάτωση είναι η συγκατάθεσή σας βάσει του Άρθρου 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας πατώντας στην εικόνα προβολής. Παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι η ενσωμάτωση πολλών πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει ότι γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ. Σε μερικές χώρες, υπάρχει κίνδυνος να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα οι αρχές για σκοπούς ασφάλειας και παρακολούθησης χωρίς να ενημερωθείτε ή να έχετε το δικαίωμα υποβολής προσφυγής.  

Αν χρησιμοποιούμε παρόχους σε τρίτες χώρες χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η μεταφορά σε αυτή την τρίτη χώρα βασίζεται στο Άρθρο 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

Αν δεν επιθυμείτε πλέον να γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας από τα ενεργοποιημένα πρόσθετα των κοινωνικών δικτύων, μπορείτε να αποφύγετε τη μελλοντική επεξεργασία με το να μην πατάτε πάνω στην εικόνα προβολής ή την εικόνα του αντίστοιχου πρόσθετου.  

8.2. Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 

Η JDE, μαζί με τον πάροχο της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (τον πάροχο πλατφόρμας), είναι συνυπεύθυνη, ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων, για τις ενέργειες επεξεργασίας που αφορούν τα δεδομένα σας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πάροχος της πλατφόρμας καθορίζει κυρίως τους σκοπούς και τα μέσα των ενεργειών επεξεργασίας, τις οποίες μπορούμε να επηρεάζουμε μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Στο βαθμό που μπορούμε να έχουμε επίδραση ή να ρυθμίσουμε παραμέτρους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα αναλάβουμε ενέργειες, στο μέτρο των δυνατότητων μας, για να εξασφαλίσουμε ότι ο πάροχος της πλατφόρμας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων. 

Έχουμε παρουσία στις εξής ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης: 

- Twitter: [https://twitter.com/  
- Facebook: [https://www.facebook.com/ 
- YouTube: [https://www.youtube.com/user/ 
- Pinterest: [https://www.pinterest.com/ 
- Instagram: [https://www.instagram.com 
- Snapchat: https://www.snap.com 
- LinkedIn: https://www.linkedin.com 
- TikTok: https://www.tiktok.com 

 

Μερικές από αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονται έξω από την Ε.Ε. ή τον ΕΟΧ και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος οι αρχές εκτός Ε.Ε. ή ΕΟΧ να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα σας για σκοπούς ασφάλειας και παρακολούθησης χωρίς να ενημερωθείτε ή να έχετε το δικαίωμα υποβολής προσφυγής. Όποτε βρίσκονται αυτές οι πλατφόρμες σε τρίτες χώρες χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η μεταφορά σε αυτή την τρίτη χώρα βασίζεται στο Άρθρο 49 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

8.2.1. Επεξεργασία Δεδομένων από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Τα δεδομένα που παρέχετε απευθείας στις σελίδες μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως σχόλια, βίντεο, εικόνες, likes, tweets κλπ. δημοσιεύονται από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η επεξεργασία εκ μέρους μας βασίζεται στο Άρθρο 6 (1) (Στ) του ΓΚΠΔ, που αναφέρεται σε επεξεργασία που γίνεται για το θεμιτό συμφέρον μας. 

Στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας, ενδέχεται: 

 • Να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, 
 • Να μοιραστούμε το περιεχόμενό σας σε οποιαδήποτε από τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και στην ιστοσελίδα μας, 
 • Να σας επιτρέπουμε να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή/και τόμπολες. 

8.2.2. Επεξεργασία Δεδομένων από τον Πάροχο της Πλατφόρμας Κοινωνικής Δικτύωσης 

Χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας πολλές πλατφόρμες και λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε το Facebook Connect, μια εφαρμογή ενιαίας σύνδεσης που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν σε άλλες ιστοσελίδες μέσω των λογαριασμών τους στο Facebook.  

Ο πάροχος της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί μεθόδους ανίχνευσης στο διαδίκτυο. Ενδέχεται να πραγματοποιείται η ανίχνευση ανεξάρτητα από το αν έχετε συνδεθεί ή εγγραφεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ή να περιορίσουμε τις μεθόδους διαδικτυακής ανίχνευσης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. 

Παρακαλώ να συνειδητοποιείτε ότι ο πάροχος της πλατφόρμας μπορεί να χρησιμοποιεί το προφίλ σας και τα δεδομένα της συμπεριφοράς σας για να αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τις συνήθειες, τις προσωπικές σχέσεις και τις προτιμήσεις σας. Δεν έχουμε καμμιά επιρροή στην επεξεργασία των δεδομένων σας από τον πάροχο της πλατφόρμας. 

Παρακαλώ να ανατρέξετε στις πολιτικές του πάροχου της πλατφόρμας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και την έκταση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων τις οποίες αναλαμβάνει το κοινωνικό δίκτυο, καθώς και για τις επιλογές σας για να αλλάζετε τις ρυθμίσεις και πώς να προστατεύετε την ιδιωτική σας ζωή. 

 

9. Ασφάλεια Δεδομένων 

Λαμβάνουμε μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό από μη εγκεκριμένη πρόσβαση. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν διαδικασίες κρυπτογράφησης στις ιστοσελίδες μας. δεδομένα σας διαβιβάζονται από τον υπολογιστή σας στον διακομιστή μας και αντίστροφα μέσω του διαδικτύου με χρήση της κρυπτογράφησης TLS. 

Μπορείτε να το αναγνωρίζετε αυτό από την εικόνα της κλειδαριάς στην γραμμή κατάστασης του φυλλομετρητή σας και από την γραμμή διεύθυνσης που αρχίζει από https://. 

 

10. Τα Δικαιώματά σας ως Κατόχου Δεδομένων 

Ο ΓΚΠΔ σας παρέχει ορισμένα δικαιώματα ως κάτοχο δεδομένων, μεταξύ άλλων: 

Δικαιώματα

Εξήγηση

Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ) 

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. ισχύει αυτό, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για αυτά τα προσωπικά δεδομένα και να λάβετε τις πληροφορίες που ορίζονται στο Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. 

Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ) 

Έχετε το δικαίωμα να διορθωθούν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το δικαίωμα να συμπληρωθούν ελλιπή προσωπικά δεδομένα, και μέσω της παροχής μιας συμπληρωματικής δήλωσης χωρίς καθυστέρηση. 

Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ) 

Έχετε το δικαίωμα να γίνει η διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας αν εκπληρωθεί ένας από τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, π.χ. αν έχετε εκφράσει αντίρρηση στην επεξεργασία.  

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ) 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς στο Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να παραλάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε μια δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε να μεταφερθούν αυτά τα δεδομένα σε τρίτο. 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (Άρθρο 7 του ΓΚΠΔ) 

Αν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 7 (3) του ΓΚΠΔ. Παρακαλώ να σημειώσετε ότι η ανάκληση ισχύει μόνο για το μέλλον. Όποια επεξεργασία έγινε πριν από την ανάκληση δεν επηρεάζεται. 

Δικαίωμα έκφρασης αντίρρησης (Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ) 

Αν τα δεδομένα συλλέγονται βάσει του Άρθρου 6 (1) (Στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων για τα θεμιτά μας συμφέροντα) ή βάσει του Άρθρου 6 (1) (ε) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας), έχετε το δικαίωμα να εκφράζετε ανά πάσα στιγμή αντίρρηση στην επεξεργασία για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Τότε δε θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα εκτός αν υπάρχουν αναγκαστικοί θεμιτοί λόγοι για την επεξεργασία που επικρατούν σε σχέση με τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή αν τα δεδομένα χρειάζονται ακόμα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

Δικαίωμα προσφυγής σε επιβλέπουσα αρχή (Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ) 

Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προσφυγή σε επιβλέπουσα αρχή αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκείται ιδιαίτερα ενώπιον μιας επιβλέπουσας αρχής στο κράτος μέλος της συνήθους κατοικίας σας, της εργασίας σας ή του τόπου της θεωρούμενης παράβασης. 

 

Άσκηση των Δικαιωμάτων σας 

Μπορείτε να ασκείτε τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ιστοσελίδα μαζί με τα στοιχεία της εταιρείας μας ή στη διεύθυνση privacy@JDEcoffee.com. 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Πελατών ή Καταναλωτών μας μέσω του τοπικού αριθμού τηλεφώνου και της τοπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται στην ιστοσελίδα. 

 

11. Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων μας 

Ο Υπεύθυνος Παγκόσμιας Συμμόρφωσής μας και ο εξωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας είναι στη διάθεσή σας για να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων. 

Υπεύθυνος Παγκόσμιας Συμμόρφωσης της JDE 
privacy@JDEcoffee.com    

FIRST PRIVACY GmbH,   
Konsul-Smidt-Str. 88,  
28217 Βρέμη, Γερμανία 
www.first-privacy.com  
office@first-privacy.com